POHREBNÉ SLUŽBY

Pohrebné služby

Pohrebná služba NANTE zabezpečuje kompletné zariadenie poslednej rozlúčky v okrese Zvolen, Detva a Krupina ako aj na území celej Slovenskej republiky.
 
 • Prevozy zosnulých zabezpečujeme v rámci celej Slovenskej republiky aj Európskej únii a to 24 hodín denne z domov, domovov dôchodcov, z nemocníc a doliečovacích zariadení na čiernych pohrebných vozidlách Mercedes.
   
 • Pri prevoze zosnulého z miesta úmrtia disponuje Pohrebná služba NANTE prevoznou sklolaminátovou rakvou, do ktorej zamestnanci uložia telo zosnulého a prevezú ho do chladiaceho zariadenia. V prípade úmrtia v noci pozostalá rodina nemusí ihneď vyberať konečnú rakvu, ale príde do kancelárie Pohrebnej služby NANTE až ráno, kde v pokoji vybaví všetky pohrebné náležitosti.
   
 • Prostredníctvom vlastných zamestnancov zabezpečujeme obliekanie a úpravu zosnulých, zároveň ako jediná pohrebná služba vo Zvolene zabezpečujeme aj umývanie zosnulých. Umožňujeme pozostalým byť pri každom úkone - aj pri úkone obliekania zosnulého. Oblečenie nikdy nerozstrihujeme, zosnulý je vždy oblečený riadne.
   
 • Zorganizujeme cirkevnú (rímsko-katolícku, evanjelickú alebo podľa požiadavky) alebo civilnú (občiansku) rozlúčku. Na civilnú rozlúčku máme vlastnú rečníčku.
   
 • Vybavíme náležitosti na matričnom úrade (zápis do knihy úmrtí, úmrtný list, tlačivo žiadosti o príspevok na pohreb, odovzdanie občianskeho preukazu zosnulého).
   
 • Vybrať si môžete zo širokej ponuky bukasových, drevených a kovových rakiev
   
 • Smútočné kytice, vence a ikebany na rakvy vyrábame zo živých aj umelých kvetov. Ponúkame možnosť bezplatného zapožičiania ikebany z umelých kvetov na rakvu.
   
 • Zabezpečujeme výkop klasických (1,6m) a prehĺbených (2,2m) hrobových jám výlučne našimi zamestnancami, ktorí dbajú na dodržanie zákonnej hĺbky hrobovej jamy a taktiež dbajú na celkovú úpravu hrobu a jeho okolia. Samozrejmosťou je odkrytie a zakrytie betónových, mramorových a kamenných platní.
   
 • Na počkanie Vám vyhotovíme smútočné oznámenie - parte, tlač prebieha na fotopapier čím je dosiahnutá vizuálna kvalita parte.
   
 • V prípade kremačných obradov zabezpečíme prevoz zosnulého po obrade do krematória v Leviciach. Krematórium Banská Bystrica má aktuálne dlhodobo odstavené kremačné pece a z tohto dôvodu nie je možné spopolnenie v Banskej Bystrici.
   
 • Disponujeme moderným chladiacim zariadením určeným na uloženie zosnulých - zosnulý je do chladiaceho zariadenia vždy uložený v rakve. Taktiež disponujeme aj mraziacim zariadením, ktoré je využívané v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich najmä zo zákona o pohrebníctve.
   
 • Zabezpečíme smútočný obrad v Krematóriu v Banskej Bystrici.
 
 • Na požiadanie zrealizujeme celý smútočný obrad v exteriéri - ozvučenie, prenosný katafalt, rečnícky pult, sedenie pre pozostalých...
   
 • Zabezpečíme kvetinovú výzdobu smútočnej obradnej miestnosti v ktoromkoľvek Dome smútku.
   
 • Zabezpečujeme aj grafické služby v oblasti úpravy fotografií na parte a do obradných miestností.