Pohrebná služba NANTE - Zvolen


___________

Pohrebné služby zabezpečujeme v okresoch Zvolen, Krupina, a Detva. Pohrebná služba NANTE je flexibilná spoločnosť a dokážeme zabezpečiť poslednú rozlúčku kdekoľvek na Slovensku - skúsenosti máme aj s organizovaním rozlúčok v okresoch Lučenec, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Liptovský Mikuláš, Sabinov, Rožňava...
Vaše požiadavky vybavíme v prevádzke Pohrebnej služby NANTE, ktorá sa nachádza pod Zvolenskou nemocnicou, za novým CT na Kuzmányho nábreží 36, alebo 24 hodín denne na telefónnych číslach 0911 469 720 alebo 0917 153 396.

Hlavným pilierom spokojnosti našich klientov je ľudský a citlivý prístup zo strany našich zamestnancov. Smútočné obrady zabezpečujeme s vysokým ohľadom na dôstojnosť a tradíciu zabezpečovaných rozlúčiek. Neustálym vzdelávaním sa a sledovaním diania v oblasti pohrebných služieb v Európe ale i v celom svete dokážeme napredovať a ponúkať našim klientom to najlepšie, čo ponúka trh v oblasti pohrebných služieb nášho regiónu.

Sme toho názoru, že s človekom má byť zaobchádzané aj po smrti dôstojne. Práca v pohrebnej službe nie je určená pre každého človeka. Mimoriadne dôležitými vlastnosťami našich zamestnancov sú empatia, psychická odolnosť a fyzická zdatnosť. Je samozrejmosťou, že naši zamestnanci zaobchádzajú so zosnulými opatrne, ohľaduplne a so všetkou úctou.
 


Pravidlá pre smútočné obrady od 15.10.2020
Počet účastníkov pohrebu nie je v exteriéri (pred domom smútku, v sprievode, pri hrobe...) obmedzený. V dome smútku je aplikované pravidlo 1 účastník na 15 . Každý dom smútku má inú rozlohu a preto budeme informovať najbližšiu rodinu priamo pri vybavovaní pohrebu, koľko účastníkov smie vstúpiť do domu smútku alebo kostola, v ktorom sa bude smútočný obrad konať.

Povinnosti účastníkov pohrebu:
1. V interiéri aj exteriéri mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka...) 
2. Pred vstupom do domu smútku alebo kostola je nutné si dezinfikovať ruky. (dezinfekčný prípravok zabezpečuje správa pohrebiska alebo pohrebná služba) 
3. Nezúčastňujte sa pohrebu, ak máte akékoľvek respiračné ochorenie. 
4. Dodržiavať respiračnú etiketu (kašľať a kýchať do vreckovky).
5. Zakazuje sa podávanie rúk. 
6. Dodržujte dvojmetrové rozostupy od iných účastníkov pohrebu.

Koordináciu na pohrebných obradoch zabezpečujú naši pracovníci, ktorí Vám ochotne poradia a usmernia Vás.

Tieto pravidlá sú vypracované v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8326/2020.

 
obrazok

NONSTOP služba: 0911 469 720, 0917 153 396