Pohrebná služba NANTE - Zvolen

Opatrenia prijaté Pohrebnou službou NANTE v súvislosti s epidémiou akútnych respiračných infekcií vyvolaných novým koronavírusom SARS-CoV-2

1. Pravidelne je vykonávaná dezinfekcia priestoru kancelárie Pohrebnej služby NANTE pomocou UVC žiarenia a bežných dezinfekčných prostriedkov.
2. Každý deň sa vykonáva dezinfekcia pohrebných vozidiel pomocou ozónu v kombinácii s UVC žiarením. Dezinfikované ozónom sú aj funkčné jednotky vozidla - klimatizácia a chladiace zariadenie vo vozidle.
3. Zamestnanci sú vybavení respirátormi FFP2, ktoré používajú na každom prevoze, či už z nemocnice ale aj z bytu, z domu aj z domovov dôchodcov. Od 13.03.2020 sú respirátory FFP2 používané zamestnancami pri akomkoľvek styku s inými osobami. Od 19.03.2020 sa pristupuje k povinnému používaniu celotelových overalov pri všetkých prevozoch bez rozdielu miesta úmrtia a príčiny umrtia. Celotelové overaly použité súbežne s ostatnými ochrannými pomôckami zabezpečujú 100% bezpečnosť pre našich zamestnancov. 
4. V priestoroch kancelárie boli namontované prístroje na bezoplachovú dezinfekciu rúk na alkoholovej báze pre zamestnancov ale aj obstarávateľov pohrebu.
5. Pri každom smútočnom obrade sú na viditeľné miesta umiestnené pokyny pre účastníkov pohrebov.
6. Všetci zamestnanci Pohrebnej služby NANTE dobrovoľne upustili od aktivít, pri ktorých sa stretávajú s ľuďmi v rámci mimo pracovného času.
7. Vstupné dvere na smútočných obradoch sa nechávajú otvorené, aby sa zamedzilo chytaniu kľučiek účastníkmi pohrebu.
8. Prevozy zosnulých z a do zahraničia sa až do odvolania nevykonávajú.
9. Samostatné kytice a vence sa nepredávajú. Znižujeme počet klientov, ktorí prídu do kancelárie Pohrebnej služby NANTE. Pohreby vybavujeme, avšak k obstaraniu pohrebu umožníme vstup do priestorov kancelárie len dvom príbuzným.
10. Každé telo zosnulého, ktoré bude obliekané a upravované po 19.03.2020 bude z preventívnych dôvodov dezinfikované pomocou ozónu. Uvedený spôsob dezinfekcie človeku neublíži, avšak zaručene zlikviduje vírusy a baktérie, ktoré sa nachádzajú na tele zomrelého. 
​​​​
Odporúčania pre účastníkov pohrebov
1. Ak máte príznaky respiračného ochorenia, akými sú kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, zvýšená telesná teplota alebo bolesť svalov a kĺbov nezúčastňujte sa pohrebu! Účasťou na pohrebe môžete ohroziť ostatných účastníkov pohrebu.
2. Pri kondolencii nepodávajte pozostalým ruku, svoju úctu v danom momente môžete vyjadriť miernym poklonom hlavy.
3. Snažte sa dodržiavať odstup od ostatných osôb minimálne 1 meter.
4. Zakrývajte si nos a ústa keď kašlete a kýchate vreckovkou alebo ohnutým lakťom.
5. Do obradnej miestnosti (na pohreb) je púšťaná len najbližšia rodina, maximálne však cca 10 ľudí.
6. Na pohreboch, ktoré zabezpečujeme, je povinné použitie rúška alebo inej formy prekrytia dýchacích ciest. Pokiaľ nemáte rúško, naši zamestnanci každému účastníkovi pohrebu rúško bezplatne dajú. Prosíme tých, ktorým sa dá, aby si rúško alebo inú formu ochrany dýchacích ciest priniesli, pretože naše zásoby sú obmedzené a snažíme sa pomôcť čo najviac ľuďom.

Odporúčania v súvislosti s obstaraním pohrebu
1. Kontaktujte nás predom telefonicky. Snažíme sa, aby časový rozdiel pri vybavení pohrebu bol aspoň 2 hodiny medzi jednotlivými obstarávateľmi, kvôli komplexnej dezinfekcii kancelárie. Dohodneme sa s Vami vopred, kedy bude vhodné aby ste prišli vybaviť pohreb - samozrejme podľa Vaších časových možností.
2. Vstupná brána do Pohrebnej služby NANTE je zamknutá - prosím zazvoňte na zvonček pri schránke.
3. Pohreb môžu vybavovať maximálne 2 osoby. Každý obstarávateľ pohrebu bezplatne pri vstupe obdrží chirurgické rúško a ochranné rukavice.
4. Osoby, ktoré majú príznaky akútneho respiračného ochorenia majú vstup do priestorov Pohrebnej služby zakázaný.
5. Osoby, ktoré sa nachádzajú v povinnej karanténe a teda sa vrátili zo zahraničia alebo prišli do kontaktu s človekom, u ktorého bol potvrdený prípad koronavírusu majú vstup do priestorov Pohrebnej služby NANTE zakázaný.

Pohreb osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená novým koronavírusom
Na základe odporúčania hlavného hygienyka SR:
1. Zosnulého je možné pochovať do zeme alebo hrobky, pripadne spopolniť. 
2. Zosnulého je možné obliecť a upraviť pri dodržaní prísnych hygienických štandardov na ktoré je Pohrebná služba NANTE materiálne, technicky i personálne pripravená. 
3. So zosnulým je možné sa rozlúčiť pri otvorenej rakve, avšak aj napriek dezinfekcii zosnulého sa odporúča účastníkom pohrebu nechytať zosnulého a ani rakvu. 


Robíme všetko pre to, aby ste v každom kroku pri obstarávaní a účasti na pohrebe boli v bezpečí.
___________

Pohrebné služby zabezpečujeme v okresoch Zvolen, Krupina, a Detva. Pohrebná služba NANTE je flexibilná spoločnosť a dokážeme zabezpečiť poslednú rozlúčku kdekoľvek na Slovensku - skúsenosti máme aj s organizovaním rozlúčok v okresoch Lučenec, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Liptovský Mikuláš, Sabinov, Rožňava...
Vaše požiadavky vybavíme v prevádzke Pohrebnej služby NANTE, ktorá sa nachádza pod Zvolenskou nemocnicou, za novým CT na Kuzmányho nábreží 36, alebo 24 hodín denne na telefónnych číslach 0911 469 720 alebo 0917 153 396.

Hlavným pilierom spokojnosti našich klientov je ľudský a citlivý prístup zo strany našich zamestnancov. Smútočné obrady zabezpečujeme s vysokým ohľadom na dôstojnosť a tradíciu zabezpečovaných rozlúčiek. Neustálym vzdelávaním sa a sledovaním diania v oblasti pohrebných služieb v Európe ale i v celom svete dokážeme napredovať a ponúkať našim klientom to najlepšie, čo ponúka trh v oblasti pohrebných služieb nášho regiónu.

Sme toho názoru, že s človekom má byť zaobchádzané aj po smrti dôstojne. Práca v pohrebnej službe nie je určená pre každého človeka. Mimoriadne dôležitými vlastnosťami našich zamestnancov sú empatia, psychická odolnosť a fyzická zdatnosť. Je samozrejmosťou, že naši zamestnanci zaobchádzajú so zosnulými opatrne, ohľaduplne a so všetkou úctou.
 
obrazok

NONSTOP služba: 0911 469 720, 0917 153 396