Pohrebná služba NANTE - Zvolen

Aktuálne k smútočným obradom - aktualizácia k 20.05.2020
Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie spojenej s ochorením COVID-19 sa upravujú pravidlá pohrebov nasledovne:

Obstarávateľ pohrebu (pozostalý) má právo určiť pohreb buď ako verejný alebo neverejný.

Neverejný pohreb - na parte (smútočnom oznámení) je uvedené, že posledná rozlúčka sa uskutoční v kruhu najbližšej rodiny. V tomto prípade, ak nie ste priamo pozvaný najbližšou rodinou, prosíme o rešpektovanie pozostalých a pohrebu sa nezúčastňujte.

Verejný pohreb - na parte (smútočnom oznámení) je uvedený dátum a hodina konania pohrebu, môžu sa zúčastniť pohrebu aj susedia, známi, kolegovia či priatelia bez toho, aby ich priamo pozývala najbližšia rodina.

Naďalej zostáva v platnosti, že do obradnej miestnosti (domu smútku) smie vstúpiť len najbližšia rodina. Pokiaľ sa chcete obradu zúčastnť, prosím rešpektujte nasledovné pravidlá:
- Počas a pred pohrebom sa zdržiavajte pred domom smútku, nevstupujte do obradnej miestnosti
- Je potrebné mať na tvári rúško, alebo inú ochranu dýchacích ciest
- Prinesené kvetinové dary odovzdajte pracovníkovi pohrebnej služby, ktorý ich odnesie do domu smútku
- Dodržujte rozostup od iných účastníkov pohrebu cca 2 metre (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti). Rozostup je potrebné dodržiavať aj počas pohrebného sprievodu.
- Kondolencie pozostalej rodine vyjadrujte až po skončení smútočného obradu, t.j. po skončení sprievodu pohrebným vozidlom, resp. po spustení rakvy do hrobovej jamy. Pri kondolencii nepodávajte ruku a dodržujte odstup od pozostalých
- Ak máte nariadenú karanténu, alebo akékoľvek respiračné problémy nezúčastňujte sa na smútočnom obrade
- Rešpektujte pokyny pracovníkov pohrebnej služby

Tieto pravidlá sú vypracované v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3881/2020 a č. OLP/4085/2020.

Pohreb osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená novým koronavírusom
Na základe odporúčania hlavného hygienyka SR:
1. Zosnulého je možné pochovať do zeme alebo hrobky, pripadne spopolniť. 
2. Zosnulého je možné obliecť a upraviť pri dodržaní prísnych hygienických štandardov na ktoré je Pohrebná služba NANTE materiálne, technicky i personálne pripravená. 
3. So zosnulým je možné sa rozlúčiť pri otvorenej rakve, avšak aj napriek dezinfekcii zosnulého sa odporúča účastníkom pohrebu nechytať zosnulého a ani rakvu. 
___________

Pohrebné služby zabezpečujeme v okresoch Zvolen, Krupina, a Detva. Pohrebná služba NANTE je flexibilná spoločnosť a dokážeme zabezpečiť poslednú rozlúčku kdekoľvek na Slovensku - skúsenosti máme aj s organizovaním rozlúčok v okresoch Lučenec, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Liptovský Mikuláš, Sabinov, Rožňava...
Vaše požiadavky vybavíme v prevádzke Pohrebnej služby NANTE, ktorá sa nachádza pod Zvolenskou nemocnicou, za novým CT na Kuzmányho nábreží 36, alebo 24 hodín denne na telefónnych číslach 0911 469 720 alebo 0917 153 396.

Hlavným pilierom spokojnosti našich klientov je ľudský a citlivý prístup zo strany našich zamestnancov. Smútočné obrady zabezpečujeme s vysokým ohľadom na dôstojnosť a tradíciu zabezpečovaných rozlúčiek. Neustálym vzdelávaním sa a sledovaním diania v oblasti pohrebných služieb v Európe ale i v celom svete dokážeme napredovať a ponúkať našim klientom to najlepšie, čo ponúka trh v oblasti pohrebných služieb nášho regiónu.

Sme toho názoru, že s človekom má byť zaobchádzané aj po smrti dôstojne. Práca v pohrebnej službe nie je určená pre každého človeka. Mimoriadne dôležitými vlastnosťami našich zamestnancov sú empatia, psychická odolnosť a fyzická zdatnosť. Je samozrejmosťou, že naši zamestnanci zaobchádzajú so zosnulými opatrne, ohľaduplne a so všetkou úctou.
 
obrazok

NONSTOP služba: 0911 469 720, 0917 153 396