AKO POSTUPOVAŤ

Ako postupovať v prípade úmrtia

Pri úmrtí blízkej osoby, Vám Pohrebná služba NANTE Zvolen odporúča použiť nasledovný postup:

1. Úmrtie, ktoré nastalo doma

Pri úmrtí, ktoré nastalo doma, ihneď kontaktujte 112. Nahláste, že ide o podozrenie z úmrtia (uveďte základné informácie o okolnostiach, pri ktorých došlo k úmrtiu). Následne obhliadajúci lekár vykoná prehliadku zosnulého a vystaví "List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie". Po vykonaní prehliadky, ihneď zavolajte na stálu NONSTOP službu Pohrebnej služby NANTE, tel. č.: 0911 469 720, 0917 153 396, príp. 045/381 16 51, prípadne sa dostavte do kancelárie Pohrebnej služby NANTE, Kuzmányho nábrežie 36 Zvolen, kde sa s našimi pracovníkmi dohodnete na ďalšom postupe pri zabezpečovaní smútočného obradu. Prineste si so sebou občiansky preukaz zosnulého (pokiaľ ho máte
k dispozícii), Váš občiansky preukaz a oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný.


2. Úmrtie, ktoré nastalo v nemocnici, v domove sociálnych služieb

Pri úmrtí, ktoré nastalo v nemocnici alebo v domove sociálnych služieb Vás bude kontaktovať personál daného zariadenia, ktorý Vám poskytne informácie o úmrtí a mieste, kde sa zosnulý nachádza. V takomto prípade kontaktujte stálu NONSTOP službu Pohrebnej služby NANTE, tel. č.: 0911 469 720, 0917 153 396 alebo 045/381 16 51, prípadne sa dostavte do kancelárie Pohrebnej služby NANTE - Kuzmányho nábrežie 36 Zvolen, kde si dohodnete ďalší postup pri zabezpečovaní smútočného obradu. Prineste si so sebou občiansky preukaz zosnulého (pokiaľ ho máte k dispozícii), Váš občiansky preukaz a oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný.


3. Úmrtie, ktoré nastalo pri dopravnej nehode

Pri úmrtí, ktoré nastalo pri dopravnej nehode, budete kontaktovaní vyšetrovateľom policajného zboru Slovenskej republiky, ktorý Vám oznámi informácie o úmrtí a mieste, kde bude zosnulý prevezený (nariaďuje sa súdna pitva). V takomto prípade kontaktujte stálu NONSTOP službu Pohrebnej služby NANTE, tel. č.: 0911 469 720, 0917 153 396 alebo 045/381 16 51, prípadne sa dostavte do kancelárie Pohrebnej služby NANTE - Kuzmányho nábrežie 36 Zvolen, kde si dohodnete ďalší postup pri zabezpečovaní smútočného obradu. Prineste si so sebou občiansky preukaz zosnulého (pokiaľ ho máte k dispozícii), Váš občiansky preukaz a oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný.