COVID-19

Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne informácie k téme COVID-19 z oblasti pohrebných služieb


Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva

Smútočné obrady konané v dome smútku / kostole
Počet účastníkov pohrebu nie je v exteriéri (pred domom smútku, v sprievode, pri hrobe...) obmedzený. V dome smútku je aplikované pravidlo 1 účastník na 15 m². V jednom momente nesmie byť v obradnej miestnosti viac osôb ako je určené – účastníci pohrebu sa môžu vystriedať, to znamená každý môže vstúpiť do domu smútku (aj susedia, známi atď.), položiť kyticu, pokloniť sa pred rakvou a následne ísť pred dom smútku do exteriéru (organizáciu zabezpečujú naši zamestnanci). Každý dom smútku má inú rozlohu a preto budeme informovať najbližšiu rodinu priamo pri vybavovaní pohrebu, koľko účastníkov smie vstúpiť do domu smútku alebo kostola, v ktorom sa bude smútočný obrad konať.


Smútočné obrady konané v exteriéri

        
Počet účastníkov pohrebu v exteriéri nie je obmedzený. Zabezpečujeme aj komplet obrad v exteriéri (pred domom smútku príp. na cintoríne na mieste vhodnom na tento účel) – zabezpečíme stoličky pre účastníkov obradu, prenosný katafalk, profesionálne ozvučenie (hudba, mikrofóny), rečnícky pult...


Všeobecné pravidlá pre smútočné obrady

1. V interiéri aj exteriéri mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka...)
2. Pred vstupom do domu smútku alebo kostola je nutné si dezinfikovať ruky. (dezinfekčný prípravok zabezpečuje správa pohrebiska alebo pohrebná služba)
3. Nezúčastňujte sa pohrebu, ak máte akékoľvek respiračné ochorenie.
4. Dodržiavať respiračnú etiketu (kašľať a kýchať do vreckovky).
5. Zakazuje sa podávanie rúk.
6. Dodržujte dvojmetrové rozostupy od iných účastníkov pohrebu.

 

Úmrtie s chorobou COVID-19 – všeobecné informácie
Telesné pozostatky možno spopolniť alebo pochovať.

Zosnulého/zosnulú je možné obliecť a upraviť za dodržania prísnych hygienických pravidiel zo strany pohrebnej služby. Taktiež sú umožnené rozlúčky pri otvorenej rakve. Pohrebná služba NANTE Vám toto všetko zabezpečí.


Prevzatie zosnulého z domácnosti, v ktorej je potvrdené ochorenie COVID-19 alebo osoby sú v karanténe
Informujte nás o tejto skutočnosti telefonicky. Naši zamestnanci majú k dispozícii kompletné vybavenie na vstup do infekčného priestoru a ovládajú všetky potrebné postupy. V prípade zatajenia skutočnosti, že členovia domácnosti sú v karanténe alebo im bolo potvrdené ochorenie na COVID-19 sa môže jednať o tresný čin a zároveň môže dôjsť k ohrozeniu chodu prevádzkovateľa pohrebnej služby a s tým súvisiace zníženie kapacitných možností pohrebných služieb v danom regióne.

Čo robiť v prípade, že som ako obstarávateľ pohrebu v karanténe (z dôvodu kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 alebo toto ochorenie mám potvrdené)?

Ak je to možné zverte vybavenie pohrebu inej blízkej osobe alebo osobe ktorej dôverujete.

Pokiaľ nie je možné postupovať podľa predchádzajúcej vety, kontaktujte nás telefonicky – nie osobne na prevádzke.

V prípade, že chcete zabezpečiť pohreb len odvozom do krematória bez smútočného obradu na cintoríne, toto vieme zabezpečiť ihneď.

V prípade, že chcete klasický smútočný obrad na ktorom sa aj chcete zúčastniť je možnosť posunutia poslednej rozlúčky aj o 1-3 týždne, kým budete mať negatívne testy na koronavírus – treba nás však kontaktovať, aby sme zabezpečili prevoz z miesta úmrtia, nakoľko zosnulý/á musí byť spravidla prevezený do chladiacich/mraziacich zariadení pohrebnej služby čo najskôr. Táto služba je poskytovaná len ak to aktuálne kapacity chladiacich a mraziacich zariadení dovolia.

Pri smútočných obradoch, na ktorom sa osoba z najbližšej rodiny nevie zúčastniť z dôvodu karantény taktiež vieme zabezpečiť online prenos zo smútočného obradu, alebo profesionálneho kameramana, prípadne profesionálneho fotografa.