Ako postupovať v prípade úmrtia

Pri úmrtí blízkej osoby, Vám Pohrebná služba NANTE Zvolen odporúča použiť nasledovný postup:

1. Úmrtie, ktoré nastalo doma

Pri úmrtí, ktoré nastalo doma, ihneď kontaktujte 112, nahláste, že ide o podozrenie z úmrtia (uveďte základné informácie o okolnostiach, pri ktorých došlo k úmrtiu). Následne obhliadajúci lekár vykoná prehliadku zosnulého a vystaví "List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie". Po vykonaní prehliadky, ihneď zavolajte na stálu NONSTOP službu Pohrebnej služby NANTE, tel. č.: 0911 469 720, 0917 153 396, príp. 045/381 16 51, prípadne sa dostavte do kancelárie Pohrebnej služby NANTE, Kuzmányho nábrežie 36 Zvolen, kde si dohodnete ďalší postup pri zabezpečovaní smútočného obradu. Prineste si so sebou občiansky preukaz zosnulého a listy o prehliadke, ktoré vydal obhliadajúci lekár, Váš občiansky preukaz, šaty pre zosnulého, v ktorých bude pochovaný.


2. Úmrtie, ktoré nastalo v nemocnici, v domove sociálnych služieb

Pri úmrtí, ktoré nastalo v nemocnici, v domove sociálnych služieb Vás bude kontaktovať personál daného zariadenia, ktorý Vám poskytne informácie o úmrtí a mieste, kde sa zosnulý nachádza. V takomto prípade kontaktujte stálu NONSTOP službu Pohrebnej služby NANTE, tel. č.: 0911 469 720, 0917 153 396 alebo 045/381 16 51, prípadne sa dostavte na kontaktné miesto Pohrebnej služby NANTE - Kuzmányho nábrežie 36 Zvolen, kde si dohodnete ďalší postup pri zabezpečovaní smútočného obradu. Prineste si so sebou Váš občiansky preukaz a šaty pre zosnulého, v ktorých bude pochovaný.


3. Úmrtie, ktoré nastalo pri dopravnej nehode

Pri úmrtí, ktoré nastalo pri dopravnej nehode, budete kontaktovaní vyšetrovateľom policajného zboru Slovenskej republiky, ktorý Vám oznámi informácie o úmrtí a mieste, kde bude zosnulý prevezený (nariaďuje sa súdna pitva). V takomto prípade kontaktujte stálu NONSTOP službu Pohrebnej služby NANTE, tel. č.: 0911 469 720, 0917 153 396 alebo 045/381 16 51, prípadne sa dostavte na kontaktné miesto Pohrebnej služby NANTE - Kuzmányho nábrežie 36, kde si dohodnete ďalší postup pri zabezpečovaní smútočného obradu. Prineste si so sebou Váš občiansky preukaz a šaty pre zosnulého, v ktorých bude pochovaný.